octane-ai-2

Octan AI
Octane AI: Công cụ tiếp thị thương mại điện tử dành cho Shopify và các nền tảng khác. Sử dụng “Quiz AI” để hướng dẫn khách hàng đến sản phẩm tốt nhất. Công cụ Insights Analyst phân tích đánh giá sản phẩm. Được hỗ trợ bởi GPT-4 để man

Octan AI

Octane AI: Công cụ tiếp thị thương mại điện tử dành cho Shopify và các nền tảng khác. Sử dụng “Quiz AI” để hướng dẫn khách hàng đến sản phẩm tốt nhất. Công cụ Insights Analyst phân tích đánh giá sản phẩm. Được hỗ trợ bởi GPT-4 để mang lại trải nghiệm cá nhân hóa, hoạt động 24/7.

Giá cả:

– Bản demo miễn phí có sẵn.

– Octane: Bắt đầu ở mức 50 USD/tháng đối với các công ty có doanh thu hàng năm dưới 1 triệu USD.

– Octane Plus: Bắt đầu ở mức 200 USD/tháng để truy cập vào các tính năng nâng cao.
Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Công cụ liên quan

Trợ lý mua sắm được hỗ trợ bởi AI: Nâng cao doanh số bán hàng cho cửa hàng của bạnOctan AI
Octane AI: Công cụ tiếp thị thương mại điện tử dành cho Shopify và các nền tảng khác. Sử dụng “Quiz AI” để hướng dẫn khách hàng đến sản phẩm tốt nhất. Công cụ Insights Analyst phân tích đánh giá sản phẩm. Được hỗ trợ bởi GPT-4 để man

Chi tiết thêm  bricabrac

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *