scispace-copilot-browser-extension

Tiện ích mở rộng trình duyệt SciSpace Copilot
Tăng năng suất nghiên cứu của bạn với SciSpace Copilot, một tiện ích mở rộng trình duyệt có tính thay đổi cuộc chơi. Điều hướng liền mạch qua các bài viết nghiên cứu với tốc độ và hiệu quả tuyệt v

Tiện ích mở rộng trình duyệt SciSpace Copilot

Tăng năng suất nghiên cứu của bạn với SciSpace Copilot, một tiện ích mở rộng trình duyệt có tính thay đổi cuộc chơi. Điều hướng liền mạch qua các bài viết nghiên cứu với tốc độ và hiệu quả tuyệt vời. Với SciSpace Copilot ở bên cạnh, bạn có thể dễ dàng tạo ra các giải thích thân thiện với người dùng cho văn bản kỹ thuật dài trong các bài báo nghiên cứu. Hơn nữa, nó cho phép bạn tìm ngữ cảnh cần thiết cho các tập dữ liệu lớn hoặc các bảng dữ liệu phức tạp trong các bài viết. Tận dụng sức mạnh của SciSpace Copilot để khám phá những hiểu biết mới và tận dụng tối đa nỗ lực nghiên cứu của bạn, tiết kiệm thời gian đồng thời nâng cao khả năng lĩnh hội và hiểu biết.

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Công cụ liên quan

AI của Đánh giá người dùng: Khai thác tiềm năng của AI trong các yêu cầu về UI, UX, Thiết kế và CX. Phát triển kho nghiên cứu của bạn một cách thông minh. Đơn giản hóa việc tạo khảo sát và thu thập phản hồi bằng các mẫu.

Chi tiết thêm  extractify

– Thông tin chi tiết về AI trích xuất những phát hiện chính, điểm yếu và ý tưởng từ âm thanh/video.

– AI trò chuyện để hiểu sâu hơn và nảy sinh ý tưởng.

– Trực quan hóa các xu hướng và thông tin chuyên sâu trong báo cáo nghiên cứu sẵn sàng để trình bày.

– Tập trung các cuộc trò chuyện của khách hàng để tham khảo trong tương lai.

– Phiên âm và phân tích nội dung âm thanh/video một cách hiệu quả.

– Các bản trình bày do AI tạo ra để cung cấp thông tin chi tiết về cuộc trò chuyện.

– Xuất dữ liệu dưới dạng PDF, tích hợp với các công cụ yêu thích của bạn.


Sprig: Nâng cao sản phẩm của bạn nhờ thông tin chi tiết nhanh chóng về người dùng. Sử dụng AI để xác định các chủ đề phản hồi chính, nâng cao nỗ lực thiết kế.

– Cải thiện khả năng tiếp nhận của người dùng bằng trải nghiệm phù hợp được thúc đẩy bởi thông tin chi tiết có thể mở rộng.

– Tăng cường các luồng cốt lõi bằng cách giải quyết trước các điểm yếu.

– Thu thập phản hồi có mục tiêu thông qua khảo sát trong sản phẩm, xử lý 500 triệu người dùng và 10 tỷ sự kiện hàng tháng.

– Đánh giá các quy trình cốt lõi, xác định các điểm yếu và tăng 30% phản hồi bằng khảo sát người dùng theo thời gian thực.

– Kiểm tra khả năng sử dụng thông qua quay màn hình và video phản hồi, tích hợp với nhiều nền tảng thiết kế khác nhau.

– Sử dụng AI và các tính năng tích hợp để có trải nghiệm sản phẩm tốt hơn.

– AI phân loại các phản hồi đa dạng để phân tích nhanh chóng.

– Kết nối Sprig với các công cụ phân tích/thử nghiệm để có thông tin chi tiết toàn diện.
Chi tiết thêm  canva-text-to-image

Bộ sưu tập

Từ điển AI là trang web tổng hợp tất cả các công cụ AI tốt nhất và mới nhất dành cho bạn. Cập nhật hàng ngày.

Truy cập miễn phí vào cơ sở dữ liệu thu nhập AI!

Tiện ích mở rộng trình duyệt SciSpace Copilot
Tăng năng suất nghiên cứu của bạn với SciSpace Copilot, một tiện ích mở rộng trình duyệt có tính thay đổi cuộc chơi. Điều hướng liền mạch qua các bài viết nghiên cứu với tốc độ và hiệu quả tuyệt v

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *