avoma


Gặp Avoma – Công cụ tăng năng suất cuộc họp được hỗ trợ bởi AI của bạn!
Nâng cao năng suất bằng tính năng ghi và chép lời tự động cho các cuộc họp âm thanh và video. Tính năng ghi chú cộng tác thúc đẩy làm việc nhóm hiệu quả, trong

Gặp Avoma – Công cụ tăng năng suất cuộc họp được hỗ trợ bởi AI của bạn!

Nâng cao năng suất bằng tính năng ghi và chép lời tự động cho các cuộc họp âm thanh và video. Tính năng ghi chú cộng tác thúc đẩy làm việc nhóm hiệu quả, trong khi các mẫu chương trình làm việc có thể tùy chỉnh và đánh dấu trang trực tiếp giúp bạn sắp xếp khoa học theo thời gian thực.

Chọn gói miễn phí hoặc gói trả phí linh hoạt với mức giá bắt đầu từ $17/tháng. Nâng cao trải nghiệm cuộc họp của bạn với Avoma ngay bây giờ!

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Công cụ liên quan

Bộ sưu tập

Từ điển AI là trang web tổng hợp tất cả các công cụ AI tốt nhất và mới nhất dành cho bạn. Cập nhật hàng ngày.

Truy cập miễn phí vào cơ sở dữ liệu thu nhập AI!


Gặp Avoma – Công cụ tăng năng suất cuộc họp được hỗ trợ bởi AI của bạn!
Nâng cao năng suất bằng tính năng ghi và chép lời tự động cho các cuộc họp âm thanh và video. Tính năng ghi chú cộng tác thúc đẩy làm việc nhóm hiệu quả, trong

Chi tiết thêm  buzzli

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *