perplexity

Sự bối rối
Perplexity AI là một công cụ tìm kiếm AI. Đây là bản demo lấy cảm hứng từ OpenAI WebGPT, không phải sản phẩm thương mại. Họ sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn (API OpenAI) và các công cụ tìm kiếm. Đồng thời trả lời các truy vấn biểu

Sự bối rối

Perplexity AI là một công cụ tìm kiếm AI. Đây là bản demo lấy cảm hứng từ OpenAI WebGPT, không phải sản phẩm thương mại. Họ sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn (API OpenAI) và các công cụ tìm kiếm. Đồng thời trả lời các truy vấn biểu đồ Twitter bằng cách dịch ngôn ngữ tự nhiên sang mã SQL.

– Đặt câu hỏi

– Yêu cầu theo dõi

– Kiểm tra nguồn

– Hỏi bằng giọng nói của bạn
Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Công cụ liên quan

Bộ sưu tập

Từ điển AI là trang web tổng hợp tất cả các công cụ AI tốt nhất và mới nhất dành cho bạn. Cập nhật hàng ngày.

Truy cập miễn phí vào cơ sở dữ liệu thu nhập AI!

Sự bối rối
Perplexity AI là một công cụ tìm kiếm AI. Đây là bản demo lấy cảm hứng từ OpenAI WebGPT, không phải sản phẩm thương mại. Họ sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn (API OpenAI) và các công cụ tìm kiếm. Đồng thời trả lời các truy vấn biểu

Chi tiết thêm  musicfy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *