49 CÂU LỆNH VIẾT CONTENT MÔ TẢ SẢN PHẨM HIỆU QUẢ.

1.  Có những cách nào để làm cho bài mô tả sản phẩm X của tôi thân thiện với SEO?
2.  Làm thế nào để liên tục cải tiến mô tả sản phẩm X của tôi để tăng doanh số?
3.  Tone và phong cách viết nào nên sử dụng trong mô tả sản phẩm X?
4.  Làm thế nào để sử dụng hình ảnh và video để tăng tỉ lệ chuyển đổi trong mô tả sản phẩm X?
5.  Làm thế nào để mô tả sản phẩm X của tôi nổi bật hơn so với đối thủ cạnh tranh?
6.  Hãy đề xuất những cách viết mô tả sản phẩm X ngắn gọn và hấp dẫn.
7.  Khách hàng mong muốn tìm kiếm gì trong mô tả sản phẩm X?
8.  Làm thế nào để viết mô tả sản phẩm X sao cho hấp dẫn với khách hàng mục tiêu Y của tôi?
9.  Thông tin quan trọng nhất nào cần có khi viết mô tả sản phẩm X?
10.  Tôi đang lên kế hoạch viết mô tả sản phẩn X, là giải pháp hoàn hảo cho [đối tượng khách hàng Y]. Hãy tạo ra một bản mô tả sản phẩm hiệu quả nhấn mạnh vào các lợi ích và tính năng chính của sản phẩm.
11.  Viết bài mô tả sản phẩm X của [công ty Y], dựa trên điểm nổi bật, lợi ích và những tính năng chính của sản phẩm
12.  Hãy viết content tạo cảm giác mới mẻ khi sử dụng sản phẩm X (Mỹ phẩm, thời trang, sức khỏe…)
13.  Hãy viết content khơi gợi cảm xúc khi sử dụng sản phẩm X (Mỹ phẩm, thời trang, sức khỏe…)
14.  Hãy viết content tạo cảm giác độc quyền, duy nhất khi sử dụng sản phẩm X (Mỹ phẩm, thời trang, sức khỏe…)
15.  Hãy viết content tạo cảm giác khan hiếm nếu không sớm mua sản phẩm X (Mỹ phẩm, thời trang, sức khỏe…)
16.  Hãy viết content đem lại cảm giác tiết kiệm khi sử dụng sản phẩm X (Mỹ phẩm, thời trang, sức khỏe…)
17.  Hãy viết content tạo sự trấn an, an toàn khi sử dụng sản phẩm X (Mỹ phẩm, thời trang, sức khỏe…)
18.  Hãy viết content khơi gợi nỗi đau nếu không sử dụng sản phẩm X (Mỹ phẩm, thời trang, sức khỏe…)
19.  Hãy viết content mẫu theo công thức Công thức SLAP (Situation, Problem, Agitate, and Solution) cho sản phẩm X (Mỹ phẩm, thời trang, làm đẹp…)
20.  Hãy viết content mẫu theo công thức Công thức QUEST (Question, Understanding, Empathy, Solution, and Tone) cho sản phẩm X (Mỹ phẩm, thời trang, làm đẹp…)
21.  Hãy viết content mẫu theo công thức Công thức APPPA (Attention, Purpose, Promise, Proof, and Action) cho sản phẩm X (Mỹ phẩm, thời trang, làm đẹp…)
22.  Hãy viết content mẫu theo công thức Công thức AFOREST (Attention, Focus, Objectives, Reasons, Evidence, Specifics, and Tone) cho sản phẩm X (Mỹ phẩm, thời trang, làm đẹp…)
23.  Hãy viết content mẫu theo công thức Công thức SCH (Situation, Complication, Hero)
24.  Hãy viết content mẫu theo công thức Công thức SSS (Solution, Social Proof, Scarcity) cho sản phẩm X (Mỹ phẩm, thời trang, làm đẹp…)
25.  Hãy viết content mẫu theo công thức Công thức ACCA (Attention, Interest, Desire, Action) cho sản phẩm X (Mỹ phẩm, thời trang, làm đẹp…)
26.  Hãy viết content mẫu theo công thức AIDA: ATTENTION – INTEREST – DESIRE – ACTION cho sản phẩm X (Mỹ phẩm, thời trang, làm đẹp…)
27.  Hãy viết content mẫu theo công thức Listicle: Danh sách (Sử dụng các danh sách để trình bày thông tin dễ hiểu và dễ nhớ)
28.  Hãy viết content mẫu theo công thức Problem-Solution: Vấn đề-Giải pháp (Miêu tả một vấn đề và cung cấp một giải pháp cho vấn đề đó) cho sản phẩm X (Mỹ phẩm, thời trang, làm đẹp…)
29.  Hãy viết content mẫu theo công thức Before-After: Trước-Sau (So sánh những thay đổi trước và sau sử dụng một sản phẩm hoặc dịch vụ) cho sản phẩm X (Mỹ phẩm, thời trang, làm đẹp…)
30.  Hãy viết content mẫu theo công thức Case Study: Nghiên cứu trường hợp (Mô tả một trường hợp cụ thể để truyền tải một ý tưởng hoặc một thông điệp) cho sản phẩm X (Mỹ phẩm, thời trang, làm đẹp…)
31.  Hãy viết content mẫu theo công thức Question-Answer: Câu hỏi-Trả lời (Sử dụng các câu hỏi để dẫn đến một nội dung chi tiết hơn) cho sản phẩm X (Mỹ phẩm, thời trang, làm đẹp…)
32.  Hãy viết content mẫu theo công thức How-to-do-it: Làm thế nào để làm điều đó (Hướng dẫn cách làm một việc gì đó bằng cách cung cấp các bước chi tiết) cho sản phẩm X (Mỹ phẩm, thời trang, làm đẹp…)
33.  Hãy viết content mẫu theo công thức Storytelling: Viết câu chuyện (Sử dụng câu chuyện để truyền tải một ý tưởng hoặc một thông điệp) cho sản phẩm X (Mỹ phẩm, thời trang, làm đẹp…)
34.  Hãy viết content mẫu theo công thức Inverted Pyramid: Chùm ngược (Bắt đầu với nội dung quan trọng nhất và rút gọn nội dung cho mỗi đoạn tiếp theo) cho sản phẩm X (Mỹ phẩm, thời trang, làm đẹp…)
35.  Hãy viết content mẫu theo công thức Value Proposition: Giá trị đề xuất (Mô tả những giá trị mà một sản phẩm hoặc dịch vụ cung cấp) cho sản phẩm X (Mỹ phẩm, thời trang, làm đẹp…)
36.  Hãy viết content mẫu theo công thức Why-How-What: Tại sao-Làm thế nào-Cái gì (Trả lời các câu hỏi về tại sao một sản phẩm hoặc dịch vụ quan trọng, làm thế nào để sử dụng nó, và cái gì mà nó cung cấp) cho sản phẩm X (Mỹ phẩm, thời trang, làm đẹp…)
37.  Hãy viết content mẫu theo công thức How To: Hướng dẫn cách làm (Hướng dẫn cách làm gì đó bằng cách cung cấp các bước chi tiết) cho sản phẩm X (Mỹ phẩm, thời trang, làm đẹp…)
38.  Hãy viết content mẫu theo công thức Before-During-After: Trước-Trong quá trình-Sau (Mô tả một trải nghiệm trước khi sử dụng một sản phẩm hoặc dịch vụ, trong quá trình sử dụng) cho sản phẩm X (Mỹ phẩm, thời trang, làm đẹp…)
39.  Hãy viết content mẫu theo công thức Curiosity Gap: Khoảng cách sự tò mò (Sử dụng một câu hỏi hoặc một đề tài để tạo ra sự tò mò và dẫn đến một nội dung chi tiết hơn) cho sản phẩm X (Mỹ phẩm, thời trang, làm đẹp…)
40.  Hãy viết content mẫu theo công thức Problem-Agitate-Solve: Vấn đề-Xúc tác-Giải pháp (Mô tả một vấn đề, xúc tác vấn đề đó, và giải pháp) cho sản phẩm X (Mỹ phẩm, thời trang, làm đẹp…)
41.  Hãy viết content mẫu theo công thức Before-After-Bridge: Trước-Sau-Cầu nối (Mô tả một trạng thái trước và sau khi sử dụng một sản phẩm hoặc dịch vụ) cho sản phẩm X (Mỹ phẩm, thời trang, làm đẹp…)
42.  Hãy viết content mẫu theo công thức Monomyth: Công thức viết kịch bản cho câu chuyện (Câu chuyện hành trình) cho sản phẩm X (Mỹ phẩm, thời trang, làm đẹp…)
43.  Hãy viết content mẫu theo công thức USP: Unique Selling Proposition (Điểm bán hàng độc đáo) cho sản phẩm X (Mỹ phẩm, thời trang, làm đẹp…)
44.  Hãy viết content mẫu theo công thức So What: Giới thiệu một sản phẩm hoặc dịch vụ với câu hỏi “Vì sao nó quan trọng?” cho sản phẩm X (Mỹ phẩm, thời trang, làm đẹp…)
45.  Hãy viết content mẫu theo công thức PAS: Problem, Agitate, Solution (Vấn đề, Xúc tác, Giải pháp) cho sản phẩm X (Mỹ phẩm, thời trang, làm đẹp…)
46.  Hãy viết content mẫu theo công thức FAB: Features, Advantages, Benefits (Tính năng, Lợi ích, Lợi thế) cho sản phẩm X (Mỹ phẩm, thời trang, làm đẹp…)
47.  Hãy viết cho tôi phần này của dàn bài (Ví dụ: Sau khi yêu cầu ChatGPT gợi ý ra dàn bài như phần 1 nói về A, phần 2 nói về B, bạn có thể yêu cầu nó viết kĩ hơn về A hoặc B để tạo ra một bài hoàn chỉnh) cho sản phẩm X (Mỹ phẩm, thời trang, sức khỏe…)
48.  Gợi ý cho tôi 10 chủ đề về sản phẩm X (Tên sản phẩm của bạn: Mỹ phẩm, thời trang, sức khỏe…) cho sản phẩm X (Mỹ phẩm, thời trang, sức khỏe…)

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *