CÂU LỆNH VIẾT CONTENT CHO SMS MARKETING.

1.  Tạo chiến dịch SMS với 5 tin nhắn sau khi khách hàng đặt cuộc hẹn với [loại doanh nghiệp], nhắc nhở lợi ích của việc đến cuộc hẹn.
2.  Soạn tin nhắn nhắc nhở khách hàng tiềm năng về cuộc gọi tư vấn trong vòng 24 giờ tới. Nhắc rằng họ nhất định phải có mặt nếu muốn đạt được [kết quả hoặc phần thưởng].
3.  Gửi tin nhắn nhắc nhở khách hàng tiềm năng về [sự kiện]. Đề cập đến ngày, giờ và địa điểm của sự kiện.
4.  Tạo tin nhắn SMS cho người đăng ký email để [hành động: Chào mừng, cảm ơn, thông báo nội dung kế tiếp…]. Hãy viết theo phong cách thân thiện và làm cho nó nghe như đến từ một người bạn.
5.  Tạo tin nhắn SMS cho khách hàng mới sau khi đăng ký [sự kiện], nhắc nhở họ rằng lợi ích chính của việc tham dự là [lợi ích chính] và những phần thưởng cho việc tham gia chương trình: [phần thưởng]. trong vòng 200 ký tự
6.  Gửi tin nhắn SMS cảm ơn khách hàng đã đăng ký và nhắc nhở họ về tài nguyên miễn phí của mình tại [URL].
7.  Viết tin nhắn SMS nhắc nhở khách hàng về cuộc họp sắp diễn ra trong 1 giờ. Tham gia cuộc họp tại: [URL]
8.  Tạo tin nhắn SMS chương trình khuyến mãi cá nhân hoá cho [sản phẩm X] sau khi khách hàng thêm vào giỏ hàng nhưng không hoàn tất mua hàng. Sử dụng Scarity bằng cách nói:[chỉ còn 3 sản phẩm].
9.  Tạo tin nhắn mời khách hàng đến tham gia [sự kiện/chương trình giảm giá đặc biệt], đề cập đến ngày, giờ và địa điểm và nhấn mạnh [lợi ích chính].
10.  Tạo SMS giới thiệu [chương trình khuyến mãi] đến khách hàng cũ. Nhấn mạnh tính cấp thiết bằng cách nói rằng chương trình chỉ kéo dài trong 3 ngày.

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *