CÂU LỆNH VIẾT CONTENT SEO GOOGLE HIỆU QUẢ

1.  Tạo một bài viết giới thiệu về [một người nổi tiếng/nhà đổi mới] trong một [ngành hoặc lĩnh vực cụ thể] và cung cấp thông tin về quá trình sự nghiệp của họ, các thành tích đạt được và các chiến lược thành công của họ.
2.  Hãy viết một bài đăng giải thích các quan niệm sai lầm về [chủ đề/ngành nghề] và cung cấp thông tin chính xác để xua tan những quan niệm sai lầm này.
3.  Bạn có thể tạo một bài viết đánh giá sâu về một [sản phẩm/dịch vụ] và phân tích về ưu điểm và nhược điểm của nó không?
4.  Hãy viết một bài đăng cung cấp mẹo và chiến lược để [cải thiện kỹ năng/ mặt của cuộc sống cụ thể] và cung cấp các ví dụ thực tế về những người đã thành công trong việc thực hiện các chiến lược này
5.  Tạo một bài đăng phân tích [lịch sử/hiện tại/tương lai] của [ngành/nhóm khách hàng cụ thể] và dự đoán những thay đổi có thể xảy ra trong tương lai gần
6.  Viết một bài đăng dạng hướng dẫn từng bước một cách cụ thể và dễ hiểu về cách để [đạt được mục tiêu cụ thể/vượt qua thách thức cụ thể]
7.  Hãy viết một bài đăng nhấn mạnh các câu chuyện thành công của [cá nhân/tổ chức] đã tạo ra một tác động đáng kể trong ngành hoặc cộng đồng của họ
8.  Hãy viết một bài đăng giải quyết các [vấn đề] mà [đối tượng khách hàng cụ thể] thường gặp phải và đưa ra giải pháp?
9.  Hãy viết một bài tóm tắt các xu hướng hàng đầu trong [ngành/nhóm khách hàng cụ thể] và cung cấp những insight hữu ích để nắm bắt xu hướng.
10.  Hãy viết một bài blog về lợi ích của [sản phẩm/dịch vụ/ý tưởng X] và cách nó có thể cải thiện [lĩnh vực cụ thể trong cuộc sống/kinh doanh].
11.  Tạo danh sách 10 Longtail keyword liên quan đến [chủ đề].
12.  Liệt kê danh sách những chủ đề liên quan đến [Topic].
13.  Liệt kê 10 blog xếp hạng hàng đầu về từ khóa [keyword]
14.  Tạo danh sách 10 ý tưởng từ khóa về [chủ đề]. Tùy chọn: Chỉ đề xuất các từ khóa có khối lượng tìm kiếm cao và độ cạnh tranh từ thấp đến trung bình

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *