CÂU LỆNH TẠO CONTENT CHO TIKTOK HIỆU QUẢ.

1.  Hãy cho tôi những ý tưởng TikTok thật [hài hước/gây tranh cãi/phổ biến] cho tài khoản TikTok nói về [chủ đề].
2.  Brainstorm 10 ý tưởng nội dung cho video trên TikTok để quảng bá [sản phẩm hoặc chủ đề]
3.  Các influencer nào đang được ưa chuộng nhất trên TikTok về chủ đề [mỹ phẩm, kinh doanh, bất động sản…]?
4.  Viết Caption cho bài đăng TikTok về [sản phẩm hoặc chủ đề].
5.  Hãy cho tôi 10 ý tưởng video ngắn để đăng trên TikTok cho [sản phẩm, dịch vụ…]
6.  Viết một kịch bản quảng cáo trên TikTok bằng công thức AIDA để quảng bá cho [sản phẩm, thương hiệu, dịch vụ X]
7.  Tôi muốn tạo một video viral trên TikTok bằng cách sử dụng hài hước để quảng bá [sản phẩm X] cho [đối tượng Y]. Bạn có thể giúp tôi viết một kịch bản hài hước để giới thiệu sản phẩm được không?
8.  Tôi muốn quảng bá [sản phẩm X] của mình trên TikTok. Bạn có thể giúp tôi viết một kịch bản cho một video sáng tạo và bắt mắt để giới thiệu tính năng và lợi ích của sản phẩm được không?
9.  Viết một quảng cáo trên TikTok giới thiệu [sản phẩm X] cho [đối tượng Y].
10.  Những nội dung nào đang được ưa chuộng trên TikTok liên quan đến [chủ đề]?
11.  Những nội dung nào đang được ưa chuộng trên TikTok liên quan đến [chủ đề]?
12.  liệt kê 10 hashtag đang thịnh hành trên TikTok về [chủ đề]?
13.  Hashtag nào tốt nhất cho video TikTok về [chủ đề]?

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *